Üldkoosolek (juuni 2020)

Allikas: Wikimedia Eesti
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti

MTÜ Wikimedia Eesti üldkoosolek toimus 13. juunil 2020 (algus kell 12.00, lõpp 15:00).

Üldkoosolekul osales 14 ühingu liiget 39st. Koos volitustega oli esindatud kokku 19 liiget. Külalisi ei olnud.

Koosolekut juhatas Märt Põder ja protokollis Uku Kangur, see leidis aset Wikimedia Meet keskkonnas aadressil https://meet.wmcloud.org/wmee elektroonselt ning toimus vastavalt elektroonilise koosoleku korralduses määratletud protseduuridele.

Päevakord

[muuda]
 1. Osalejate kinnitamine
 2. Päevakorra kinnitamine
 3. Toetajaliikme liikmemaksu määra otsustamine
 4. Üldkoosoleku kvooruminõude muutmine
 5. 2019. aasta aruande esitamine, arutamine ja kinnitamine
 6. Juhatuse kandidaatide enesetutvustused ja juhatuse valimine
 7. Revisjonikomisjoni liikmete määramine
 8. Vaba mikrofon

Koosoleku kirje töövoohalduses:

Koosoleku käik

[muuda]

1. Osalejate kinnitamine

[muuda]

Kinnitati 14 osalejat ja 5 volitust. Kokku 19 häält.

2. Päevakorra kinnitamine

[muuda]

Töövoohalduses:

Päevakorrale vastuväiteid ei esitatud.

3. Toetajaliikme liikmemaksu määra otsustamine

[muuda]

Töövoohalduses:

Vastavalt WMEE põhikirja punktile 2.11.4. toetajaliikme maksu alammäära määrab üldkoosolek otsustab üldkoosolek toetajaliikme maksu alamääraks 10 eurot aastas eraisikule ja 50 eurot aastas juriidilisele isikule.

Hääletuse tulemus

[muuda]
 • jah - 16
 • erapooletu - 1
 • hääletamata - 2
 • kokku: 19

Ettepanek on lihthäälte enamusega vastu võetud.

4. Üldkoosoleku kvooruminõude muutmine

[muuda]

Töövoohalduses:

Muuta põhikirja punkti "4.6. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb või on esindatud üle 40% MTÜ liikmetest." sõnastuses "Üldkoosolek on otsustusvõimeline sõltumata osalevate liikmete arvust".

Hääletuse tulemus

[muuda]
 • jah - 9
 • erapooletu - 4
 • ei - 6
 • kokku: 19

Ettepanek ei saanud 2/3 toetust ja seega ei läinud läbi

Muuta põhikirja punkti "4.6. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb või on esindatud üle 40% MTÜ liikmetest." sõnastuses "4.6. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb või on esindatud üle 25% MTÜ liikmetest."

Hääletuse tulemus

[muuda]
 • jah - 14
 • ei - 5
 • kokku: 19

Ettepanek sai 2/3 toetuse ja seega võeti vastu.

5. 2019. aasta aruande esitamine, arutamine ja kinnitamine

[muuda]

Töövoohalduses:

Hääletuse tulemus

[muuda]
 • jah - 19
 • kokku: 19

Majandusaasta 2019 aruanne on kinnitatud.

6. Juhatuse kandidaatide enesetutvustused ja juhatuse valimine

[muuda]

Töövoohalduses:

Juhatusse kandideerivad salajasel hääletusel:

 1. Eva Lepik
 2. Nicolás Tamargo de Eguren
 3. Teele Vaalma
 4. Ursula Erik
 5. Märt Põder

Hääletus toimus pseudonüümide abil, mille jagas vastav tarkvara:

Tarkvara käitas häältelugemiskomisjon koosseisus Märt Põder, Ivo Kruusamägi ja Teele Vaalma. Hääled anti avalikult Internetis aadressil:

Hääletuse tulemus

[muuda]

Kandidaatidele antud hääled:

 • Eva - 14
 • Nicolás - 15
 • Teele - 14
 • Ursula - 16
 • Märt - 15

Kogusummad:

 • kehtivad hääled - 18
 • hääletamata - 1
 • kokku: 19

Kõik kandidaadid osutusid valituks.

7. Revisjonikomisjoni liikmete määramine

[muuda]

Revisjonikomisjoni kandidaate polnud ning see jätkab koosseisus Tanel Pern ja Juhan Koni.

8. Vaba mikrofon

[muuda]

Koosoleku juhataja kuulutas koosoleku lõppenuks.