Vabade teadmiste huvirühm

Allikas: Wikimedia Eesti
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti

Käesolev deklaratsioon on WMEE juhatuse poolt vastu võetud 15. aprillil 2014.


EL-i vabade teadmiste huvirühm (’’Free Knowledge Advocacy Group EU’’) on rühm Wikimedia liikmeid, kes propageerivad vaba ligipääsu teadmistele ning nende vaba taaskasutamist. See tähendab, et me väljendame oma seisukohta avatud juurdepääsu ning autoriõigusi puudutava seadusandluse osas.

Pakume välja kolm meedet, mis laiendavad Euroopa Liidus avaliku omandi ulatust, kiirendavad meie kultuuripärandi digiteerimist ning virgutaks loovust, aidates edendada uusi ärimudeleid.


Avalikud teosed avalikuks omandiks

Me usume, et kõik avaliku sektori finantseeritud teosed võiksid kuuluda avalikkusele ning olla antud avalikku omandisse.

Me tahame, et kõik Euroopa Liidu institutsioonide, liikmesriikide valitsuste ning vastavate ametkondade poolt avaldatud teosed oleksid vabalt kättesaadavad.

Kutsume Euroopa Liitu üles näitama eeskuju ning kehtestama ennast valdkonnas globaalse teerajajana. Avaliku sektori rahastusega sisu avalikku omandisse andmine demokratiseerib seda, suurendab konkurentsi ning loob võrdsemad võimalused idufirmadele. Sellel on positiivne mõju nii kultuurile, teadusele kui majandusele.


Euroopa panoraamivabadus

Usume, et panoraamivabadust on Euroopa Liidu piirides võimalik ühtlustada.

Paljudes EL-i liikmesriikides on avaliku juurdepääsuga hoonete piltide avaldamine ebaseaduslik, kuna arhitektuur ja avalikud kunstiteosed on autoriõigustega kaitstud. See tähendab, et avalikes ruumides tehtud piltide kasutamine ja taaskasutamine ei ole vaba.

Panoraamivabadus lubab inimestel avalikes kohtades tehtud pilte vabalt kasutada ja taaskasutada. See peaks kehtima kõikjal Euroopa Liidus, nii et see vabadus laieneks kõigile eurooplastele.


Orbteoste vaba kasutus

Orbteosed on üllitised, mille õiguste omanik on teadmata. Nad on autorikaitse all, olgugi et puudub õiguste valdaja, kellelt luba küsida. Me soovime kõrvaldada orbteoste digiteerimist ja kasutamist takistavad tõkked.

Me soovime, et orbteoseid oleks võimalik digiteerida ja kasutada viisil, mis arendaks nii meie kultuuri, teadust kui majandust. Kiireim, odavaim ja läbipaistvaim viis selle saavutamiseks on olemasolevate piirangute kaotamine.

Julgustame Euroopa Liitu kohandama nn orbteoste direktiivi digitaalse ajastu nõudmistega, et kaitsta teoseid, mis võivad vastasel juhul kaduma minna.


Aeg tegutseda

Kirjeldatud sammude astumisega võimaldab Euroopa Liit inimestel kultuuriteoseid paremini kasutada – edendades sellega osalust, loovust ning majanduslikku ja sotsiaalset aktiivsust.

London, 4. november 2013. Autorid: WMDE, WMBE, WMSE, WMNL & WMUK