Üldkoosolek (veebruar 2018)

Allikas: Wikimedia Eesti
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti

MTÜ Wikimedia Eesti üldkoosolek toimus 17. veebruaril 2018 Tartus.

Erakorralisel üldkoosolekul osales 20 MTÜ liiget 39st ning täiendavalt oli esindatud 10 MTÜ liiget.

Koosolekut juhatas Kaarel Vaidla ja protokollis Käbi Suvi.

Päevakord

[muuda]
  1. Osavõtjate registreerimine ja kvoorumi kindlakstegemine
  2. Koosoleku juhataja valimine ja päevakorra kinnitamine, protokollija valimine
  3. 2017. majandusaasta aruande ja tegevusaruande kinnitamine
  4. Juhatuse kommentaar olukorrale
  5. Revisjonikomisjoni kommentaar olukorrale
  6. Töötajate kommentaar olukorrale
  7. Juhatuse valimised
  8. Revisjonikomisjoni valimised
  9. Põhikirjamuudatused
a) Üldkoosolek võib olla elektroonilises vormis.
b) toetajaliikme staatuse võimaldamine
c) ühingust väljaarvamine mitteaktiivsuse tõttu siduda tähtajaga (nt 3 aastat)
d) kvooruminõude kaotamine
  1. vaba mikrofon

Otsused

[muuda]

Kinnitada majandusaasta aruanne tingimuslikult, et sinna võib tulla veel pisiparandusi.

Valida juhatus koosseisus Käbi Suvi, Märt Põder, Nicolás Tamargo de Eguren ja Eva Lepik.

Valida revisjoni komisjoni Juhan Koni ja Tanel Pern.

Lisada põhikirja: "4.8 Üldkoosolek võib toimuda elektroonilises vormis."

Võimaldada toetajaliikme staatus ja lisada selleks põhikirja:

2.11 Lisaks liikmetele on MTÜ-l ka toetajaliikmed, kes:
2.11.1 toetavad MTÜ tegevust tasudes toetajaliikme maksu;
2.11.2 neil on õigus osaleda MTÜ üritustel ja koosolekutel, kuid neil ei ole koosolekutel hääleõigust;
2.11.3 neid on õigus saada teavet MTÜ tegevuse kohta;
2.11.3 toetajaliikme maksu alammäära määrab üldkoosolek.